Početak predavanja I i II. godina

Start Time

08:00

1. listopada 2020.

Finish Time

13:00

1. listopada 2020.