Povijest Filozofsko-teološkog instituta i njegov značaj

Pontificia Università Gregoriana

7900
diplomiranih teologa i filozofa
60
Nastavničkog osoblja
520
Upisanih studenata
65
Kolegija

Početak

U mjesecu rujnu godine 1937. osnovana je u zgradi Novicijata Družbe Isusove u Zagrebu, Jordanovac 110, filozofska obrazovna ustanova za članove Hrvatske (tada Jugoslavenske) provincije Družbe Isusove pod nazivom Filozofski institut. 

Na tom se institutu odvijala nastava filozofije koja je trajala tri godine i ravnala se ondašnjim Redom studija (Ratio Studiorum), obvezatnim u Družbi Isusovoj.

Godine 1954. osnovan je i Teološki institut s četverogodišnjim studijem teologije. Ta se dva instituta godine 1963. spajaju u jednu instituciju koja ubrzo dobiva naziv Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu. Daljnjim razvojem i prihvaćanjem neisusovačkih slušača (svećeničkih kandidata i laika) pojedini se studiji novog Instituta afiliraju (pridružuju) Teološkom, odnosno Filozofskom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregorijane u Rimu, i to Teološki studij g. 1981., a Filozofski studij g. 1983. 

 

Razvoj

Tim pridruživanjem studenti Instituta dobivaju pravo na svršetku studija stjecati diplome filozofije i teologije. Povoljnim razvojem Filozofskog studija, povećanjem zanimanja i broja studenata te promjenama društvenih prilika vatikanska Kongregacija za katolički odgoj taj studij diže na razinu crkvenog filozofskog fakulteta i daje mu prava podjeljivanja akademskih stupnjeva bakalaureata, magisterija i doktorata na području filozofije. 

Time zapravo prestaje ustroj Filozofsko-teološkog instituta (FTI) kao zajedničke obrazovne institucije jer je ga novoosnovani fakultet nadrastao.

No ni prvotni Filozofski institut (iz 1937. g.) ni Filozofsko-teološki institut nisu ostali samo na razini nastavno-obrazovne institucije, nego su se članovi Instituta uvijek bavili i znanstveno-istraživačkim radom: pisali su i izdavali knjige s područja filozofije i teologije, izdavali časopis „Život“ (poslije Drugog svj. rata „Obnovljeni život“), održavali tribine i simpozije i na druge načine promicali filozofsku, teološku i općereligijsku misao. Stoga je i Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske Institut upisalo u registar znanstvenoistraživačkih organizacija za znanstvena područja filozofije, teologije i religijske kulture (znanosti).