Papinsko Sveučilište Gregoriana u Rimu

Filozofsko teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu

Studij filozofije i teologije

Afiliran Fakultetu teologije PUG u Rimu


Studij filozofije i teologije

PRVA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Uvod u religijske znanosti12+0303
Uvod u metodologiju11+1302
Logika13+1454
Filozofija spoznaje14+2606
Povijest antičke filozofije13+2605
Uvod u sociologiju12+0303
Uvod u psihologiju12+0303
Latinski jezik I12+0303
 Grčki jezik I1 2+0303
Drugi semestar
Opći uvod u Sveto Pismo 22+0303
Povijest religija22+0303
Opća metafizika24+2906
Filozofija prirode – Kozmologija23+2754
Povijest srednjovjekovne filozofije23+2755
 Izborni predmet2 2+0 303
Seminar22+0303
60

DRUGA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Filozofska antropologija34+2606
Povijest novovjekovne filozofije33+2755
Opća i individualna etika33+2754
Estetika32+0303
Povijest kršćanstva
(I. II.)
34+0605
 Ranokršćanska filozofija32+1454
 Izborni predmet 32+0603
Drugi semestar
Filozofija o Bogu – Teodiceja44+2906
Povijest suvremene filozofije43+2755
Psihologija religija42+0603
Hrvatska filozofija42+1454
Patrologija i kršćanska arheologija42+0453
Bioetika42+1454
Hebrejski jezik41+0303
Seminar42+0453
60

TREĆA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
 Biblijska egzegeza: Petoknjižje i povijesne knjige 5 4+0 60 6
 Biblijska egzegeza: Sinoptička evanđelja 5 4+0 60 6
 Kršćanska objava 5 4+0 90 6
  Moralna teologija 5 4+0 90 6
  Kanonsko pravo: Knjiga I 5 2+0 30 3
  Seminar 5 2+0 30 3
Izborni predmet5
Drugi semestar
 Biblijska egzegeza: Proročka i apokaliptička književnost 6 4+0 60 6
  Biblijska egzegeza: Ivanovski spisi 6 4+0 60 6
  Kristologija i soteriologija 6 4+0 60 6
  Kanonsko pravo: Knjiga II 6 2+0 30 3
  Biblijski seminar: NZ 6 2+0 30 3
Seminar62+0303
  Izborni predmeti 6   6
60

ČETVRTA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Biblijska egzegeza: Psalmi i mudrosne knjige74+0606
Biblijska egzegeza Pavlovski spisi74+0606
Ekleziologija74+0606
Otajstvo Trojedinoga Boga74+0606
Kanonsko pravo:
Knjiga IV
72+0303
 Seminar 72+0303
Drugi semestar
Antropološka teologija84+0606
Eshatologija83+0455
Sveta liturgija83+0455
Pastoralna teologija82+1303
Kanonsko pravo: Knjiga V. i VI.82+0303
 Seminar82+0303
 Izborni predmeti8  3
60

PETA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Sakramenti: Krštenje, potvrda i euharistija94+0605
Sakramenti: Bolesničko pomazanje i ispovijed94+0605
Sakramenti: Općenito92+1454
Pastoral sakramenata92+1454
Sakralna glazba I92+0303
Posebna moralna teologija: Obiteljski moral92+0303
Seminar92+0303
 Izborni predmet9  6
Drugi semestar
Sakramenti: Ženidba102+0453
Sakramenti: Sveti red101+0452
Teološke kreposti102+0303
Katehetika 102+0453
Posebna moralna teologija: Ekonomski i politički moral102+0303
 Izborni predmet10 6
 Diplomski rad i sveobuhvatni ispit10  10
60

IZBORNI KOLEGIJI

Naziv predmetaSati tjednoECTS bodovi
Uvod u filozofiju  3 3
Mariologija  2 3
Grčki jezik II  1 2
Latinski jezik II  2 3
Hebrejski jezik II  1 2
Odabrana pitanja Starog Zavjeta 2 3
Odabrana pitanja Novog Zavijeta 2 3
Sakralna glazba II (Crkvena glazba)  2 3
Teologija duhovnosti  2 3
Poseban moral: Krepososti  2 3
Istočna teologija  2 3
Povijest Crkve u Hrvata   2  3
Pastoralna medicina 2 3
Katehetska praksa 2 3
Sakralna umjetnost 2 3
Ekumenizam 2 3
Umijeće govora 2 3