Papinsko Sveučilište Gregoriana u Rimu

Filozofsko teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu

Studij filozofije i teologije

Afiliran Fakultetu teologije PUG u RimuStudij filozofije i teologije

PRVA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Uvod u filozofsko-teološki studij12+0303
Uvod u znanstveni rad11+1302
Logika13+1454
Filozofija spoznaje14+2606
Povijest antičke filozofije13+2605
Uvod u sociologiju12+0303
Uvod u psihologiju12+0303
Latinski jezik12+0303
 Grčki jezik1 2+0303
Drugi semestar
Opći uvod u Sveto Pismo ZN i NZ22+0303
Fenomenologija religije22+0303
Povijest srednjovjekovne filozofije23+2755
Uvod u kršćanstvo22+0303
Opća metafizika24+2906
Filozofija prirode – Kozmologija23+2754
 Latinski jezik12+0303
 Seminar iz filozofije2 2+0 303
Izborni predmet22+0303
60

DRUGA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Filozofska antropologija34+2606
Povijest novovjekovne filozofije33+2755
Opća i individualna etika33+2754
Estetika32+0303
Opća crkvena povijest (I. II.)34+0605
 Ranokršćanska filozofija42+1454
 Izborni predmet iz filozofije32+0603
Drugi semestar
Filozofija o Bogu – Teodiceja44+2906
Povijest suvremene filozofije43+2755
Filozofija kulture42+0603
Hrvatska filozofija42+1454
Patrologija i kršćanska arheologija42+1453
Bioetika42+1454
Seminar iz filozofije42+0303
Hebrejski jezik42+0303
60

TREĆA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
 Biblijska egzegeza: Petoknjižje i povijesne knjige 5 4+0 60 6
 Biblijska egzegeza: Sinoptička evanđelja 5 4+0 60 6
 Kršćanska objava 5 4+0 90 6
  Osnovna moralna teologija 5 4+0 90 6
  CIC: Opće odredbe. Izvori (Liber I) 5 2+0 30 3
  Biblijski seminar: SZ 5 2+0 30 3
Drugi semestar
 Biblijska egzegeza: Proroštvo i apokaliptika 6 4+0 60 6
  Biblijska egzegeza: Ivanovski spisi 6 4+0 60 6
  Kristologija i soteriologija 6 4+0 60 6
  CIC: Crkvena vremenita dobra (Liber ViVI) 6 2+0 30 3
  Biblijski seminar: NZ 6 2+0 30 3
  Izborni predmeti 6   6
60

ČETVRTA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Biblijska egzegeza: Psalmi i mudrosne knjige74+0606
Biblijska egzegeza Pavlovski spisi74+0606
Ekleziologija74+0606
Otajstvo Trojedinoga Boga74+0606
CIC: Druga knjiga Zakonika (Liber II)72+0303
 Seminar iz moral. teol.: osnovni moral72+0303
Drugi semestar
Teološka antropologija84+0606
Eshatologija83+0455
Sveta liturgija83+0455
Pastoralna teologija82+1303
CIC: IV knjiga Zakonika (Liber IV)82+0303
 Seminar iz moral. teol.: casusi82+0303
 Izborni predmeti8  3
60

PETA GODINA

OznakaNaziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Sakramenti: Uvod. Krštenje. Potvrda. Euharistija94+0605
Sakramenti: Bolesničko pomazanje i ispovijed94+0605
Pastoral sakramenata (župna administracija)92+1454
Osnove gregorijanskog pjevanja92+0303
Posebna moral. teol.: Pastoral braka i obitelji (spolni i ženidbeni moral)92+0303
 Izborni predmet  10
Drugi semestar
Sakramenti: Sveti red i ženidba104+0455
Teologalne kreposti102+0303
Katehetika (Praktikum iz katehetike) 2+1455
Posebna moral. teol.: ekonomski i polit. moral102+0303
 Izborni predmet10 4
 Diplomski rad i završni ispit10  10
60

IZBORNI PREDMETI

Naziv predmetaSemestarSati tjednoUkupno satiECTS bodovi
Prvi semestar
Posebna moralna teologija: kreposti 2+0303
Duhovno bogoslovlje 2+0303
Mariologija 2+0303
Istočna teologija 2+0303
Svećenička pjevačka služba 2+0303
Godišnji rad10
Drugi semestar
Ekumenska teologija 2+0303
Sakralna umjetnost 2+0303
Praktikum iz katehetike II. 1+0153
Pastoralna medicina 2+0303
Govorništvo  2+0 30 3
Župska administracija1+0152
Godišnji rad10
50