INFORMACIJE

Adresa: Jordanovac 110, Zagreb
Telefon: +385 1 209 4442
Telefax: +385 1 235 4201
E-mail: ftitajnistvo@gmail.com

Tajništvo (Ana Kühner):
E-mail: ana.kuhner@ffrz.hr
Radno vrijeme za studente: 9.00 – 13.00