Novosti

27 05, 2018

Kanonsko pravo CIC: Liber I

Profesor mr. sc. Janko Lulić
Kanonsko pravo CIC: Liber I

Termini:

  • 12.06. u 10h
  • 19.06. u 10h
  • 27.06. u 10h
  • 04.07. u 10h