Uvjeti za upis

Upis na FTIDI

uvjeti_upis2 Teološki studij na FTI-u je privatni crkveni studij te je kao takav namijenjen ponajprije za svećeničke kandidate. Po završetku studija studenti dobivaju diplomu s Papinskog sveučilišta Gregorijane u Rimu. Da bi diploma bila valjana u RH, potrebno je napraviti nostrifikaciju. Za ishod konvalidacije (nostrifikacije) diplome vodstvo studija ne odgovara. Za upis se traži završena srednja stručna sprema te otvorenost osobnoj i intelektualnoj izgradnji.

Opći uvjeti upisa:

  • Isprava o položenom ispitu zrelosti bilo na crkvenoj bilo na državnoj četverogodišnjoj srednjoj školi
  • Krsni list i izvadak iz matice rođenih
  • Dvije fotografije
  • Zakonito svjedočanstvo o prikladnosti, koje za svećeničke kandidate izdaje njihov Ordinarij, nadležni poglavar, a za ostale svećenik koji ih poznaje
  • Završen dvogodišnji filozofijski studij s položenim ispitima.

Za upis u zimski semestar traži se:

  • Ispunjeni prijavni list, statistički list, indeks kolegija i ostali formulari koji se podižu u tajništvu
  • Određena upisna taksa
  • Za upis u zimski semestar Filozofsko – teološkog studija student mora imati položene sve ispite iz prethodnog zimskog semestra.
  • Ravnatelj Studija redovito odlučuje o priznavanju semestara i polaganju razlika pri prijelazu s drugih bogoslovnih učilišta ili s Odjela za kršćanski nazor ovog Instituta na Filozofsko – teološki studij