Početak predavanja I i II. godina

Početak

08:00

1. listopada 2020.

Kraj

13:00

1. listopada 2020.