Početak predavanja III., IV. i V. godina

Start Time

08:00

5. listopada 2020.

Finish Time

15:00

5. listopada 2020.