Raspored i plan nastave

Sveučilište u Rimu – Gregoriana

Filozofski teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu

Raspored sati u zimskom semestru 2018./19.

Studij filozofije i teologija

Novi program
Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
PRVA GODINA
Volenik Uvod u religijsko kršćanstvo 1 2+0 3
Stančić Uvod u znanstveni rad 1 1+1 2
Renić/Novina Logika 1 3+1 5
Mišić Metafizika 1 4+2 6
Talanga Povijest antičke filozofije 1 3+2 5
Peračković Uvod u sociologiju 1 2+0 2
Nikić Uvod u psihologiju 1 2+0 3
Franić Latinski jezik 1 2+2 4

1. godina – dvorana P14

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
08.15 - 09.00Nikić:
Uvod u psihologiju
Pavlović:
Uvod u filozofiju
Mišić:
Metafizika
Mišić:
Metafizika
Volenik:
Uvod u religijske znanosti
09.15 - 10.00Nikić:
Uvod u psihologiju
Pavlović:
Uvod u filozofiju
Mišić:
Metafizika
Mišić:
Metafizika
Volenik:
Uvod u religijske znanosti
10.15 - 11.00Talanga:
Povijest antičke filozofije
Novina:
Logika
Novina:
Logika
Talanga:
Povijest antičke filozofije
11.15 - 12.00Talanga:
Povijest antičke filozofije
Novina:
Logika
Novina:
Logika
Talanga:
Povijest antičke filozofije
12.15 - 13.00Talanga:
Povijest antičke filozofije
Peračković:
Uvod u sociologiju
Miščin:
Metafizika (vj.)
13.15 - 14.00Peračković:
Uvod u sociologiju
Miščin:
Metafizika (vj.)

 

Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
DRUGA GODINA
Koprek Povijest filozof. novog vijeka 3 3+2 5
Kordić Filozofska antropologija 3 4+2 6
Koprek Opća i individualna etika 3 3+2 4
Mišić/Musa Povijest kršćanstva I 3 2+1 3
Mišić/Musa Povijest kršćanstva II 3 2+1 3
Mišić Patrologija i kršć. arheologija 3 2+1 3
Franić Grčki jezik 3 1+0 2
Kordić Seminar 3 2+0 3

2. godina – dvorana P23

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
08.15 - 09.00Koprek:
Opća i individualna etika
Musa:
Povijest kršćanstva
Musa:
Povijest kršćanstva
Koprek:
Povijest filozofije novog vijeka
09.15 - 10.00Koprek:
Opća i individualna etika
Musa:
Povijest kršćanstva
Musa:
Povijest kršćanstva
Koprek:
Povijest filozofije novog vijeka
Mišić:
Ranokršćanska književnost - Patrologija
10.15 - 11.00Koprek:
Opća i individualna etika
Kordić:
Filozofska antropologija
Kordić:
Filozofska antropologija
Koprek:
Povijest filozofije novog vijeka
Mišić:
Ranokršćanska književnost - Patrologija
11.15 - 12.00Kordić:
Filozofska antropologija
Kordić:
Filozofska antropologija
Kordić:
Filozofska antropologija
Koprek:
Povijest filozofije novog vijeka
12.15 - 13.00Kordić:
Filozofska antropologija
Kordić:
Seminar
Koprek:
Opća i individualna etika
Koprek:
Povijest filozofije novog vijeka
13.15 - 14.00Kordić:
Seminar
Koprek:
Opća i individualna etika

 

Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
TREĆA, ČETVRTA I PETA GODINA
Nikolić Sakramenti I ( Općenito, Euharistija,  Krštenje i potvrda) 5 5+0 6
Martinjak Sakramenti: Sv. red 5 1+0 2
Nikić Eshatologija 5 3+0 4
Antunović Teologija kreposti 5 2+0 3
Radan Specijalni moral: predbračni i bračni moral 5 2+0 3
Lulić CIC: L II 5 2+0 3
Seminar 5 2+0 3

3., 4. i 5. godina – dvorana P015

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
08.15 - 09.00
09.15 - 10.00Nikolić:
Sakramenti I ( Općenito, Euharistija, Krštenje i potvrda)
Nikolić:
Sakramenti I ( Općenito, Euharistija, Krštenje i potvrda)
Antunović:
Teologalne kreposti
Nikić:
Eshatologija
Mišić:
Ranokršćanska književnost - Patrologija
10.15 - 11.00Nikolić:
Sakramenti I ( Općenito, Euharistija, Krštenje i potvrda)
Nikolić:
Sakramenti I ( Općenito, Euharistija, Krštenje i potvrda)
Antunović:
Teologalne kreposti
Nikić:
Eshatologija
Mišić:
Ranokršćanska književnost - Patrologija
11.15 - 12.00Lulić:
CIC: LII
Nikolić:
Sakramenti I ( Općenito, Euharistija, Krštenje i potvrda)
Radan:
Specijalni moral: predbračni i bračni moral
Nikić:
Eshatologija
Mišić:
Ranokršćanska književnost - Patrologija
12.15 - 13.00Lulić:
CIC: LII
Radan:
Specijalni moral: predbračni i bračni moral