Raspored i plan nastave

Sveučilište u Rimu – Gregoriana

Filozofski teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu

Raspored sati u ljetnom semestru 2018./19.

Studij filozofije i teologija

Novi program
Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
PRVA GODINA
P. Vidović Opći uvod u Sveto Pismo Starog i Novog zavjeta 2 2+0 30 3
B. Ćuk Filozofija spoznaje 2 4+2 90 6
A. Mišić Ranokršćanska filozofija 2 2+1 45 4
I. Kordić Povijest fil. srednjeg vijeka 2 3+0 45 5
M. Nikić Povijest religija 2 2+0 30 3
A. Franić Grčki jezik 2 2+0 15 3
A. Franić Latinski jezik 2 1+0 30 2
Seminar iz filozofije 2 2+0 30 3

1. godina – dvorana P23

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
08.15 - 09.00Ćuk:
Filozofija spoznaje
Kordić:
Povijest fil. srednjega vijeka
09.15 - 10.00Ćuk:
Filozofija spoznaje
Ćuk:
Filozofija spoznaje
Kordić:
Povijest fil. srednjega vijeka
10.15 - 11.00Nikić:
Povijest religija
Kordić:
Povijest fil. srednjega vijeka
Nikić:
Povijest religija
Ćuk:
Filozofija spoznaje
Mišić:
Ranokršćan. filozofija
11.15 - 12.00Vidović:
Uvod u Bibliju
Kordić:
Povijest fil. srednjega vijeka
Mišić:
Ranokršćan. filozofija
12.15 - 13.00Vidović:
Uvod u Bibliju
Kordić:
Povijest fil. srednjega vijeka
13.15 - 14.00Ćuk:
Filozofija spoznaje
(15,15)
Franić°:
Grčki jezik (2 sata) u 17,15
Latinski (1sat)

° Utorak, 17,15

Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
DRUGA GODINA
A. Pavlović Filozofija o Bogu – Teodiceja 4 4+2 90 6
I. Kordić Povijest suvremene filozofije 4 3+2 75 5
M. Radan Pastoralna medicina 4 2+0 30 3
S. Stanić Bioetika 4 2+1 45 4
P. Vidović Hebrejski jezik 4 1+1 30 3
Seminar 4 2+0 30 3

2. godina – dvorana 015

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
08.15 - 09.00Pavlović:
Filozofija o Bogu
Vidović:
Hebrejski jezik
Pavlović:
Filozofija o Bogu
09.15 - 10.00Radan°:
Pastoralna medicina
Pavlović:
Filozofija o Bogu
Vidović:
Hebrejski jezik
Pavlović:
Filozofija o Bogu
10.15 - 11.00Kordić:
Povijest suvremene filozofija
Pavlović:
Filozofija o Bogu
Stanić:
Bioetika
Pavlović:
Filozofija o Bogu
11.15 - 12.00Kordić:
Povijest suvremene filozofija
Kordić:
Povijest suvremene filozofija
Stanić:
Bioetika
12.15 - 13.00Kordić:
Povijest suvremene filozofija
Kordić:
Povijest suvremene filozofija

° Predavanja su poslijepodne. Vrijeme predavanja naknadno će biti objavljena

Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
TREĆA, ČETVRTA I PETA GODINA
M. Nikić Sakramenti: Bolesničko pomazanje i ispovijed 6+8+10 3+0 60 6
M. Martinjak Sakramenti: Ženidba 6+8+10 2+0 60 3
Petrović Umjeće govora 6+8+10 2+0 30 3
A.Volenik Katehetika 6+8+10 2+0 30 3
K. Koprek Sakralna muzika 6+8+10 2+0 30 3
I. Jurišić Sakralna umjetnost 6+8+10 2+0 30 3
I. I. Radak CIC: IV knjiga 6+8+10 2+0 30 3
M. Radan Izborni predmet: Pastoralna medicina 6+8+10 2+0 30 3
J. Mijatović Katehetske vježbe* 6+8+10 2+0 30 2
A. Volenik Ispovjedni kazusi** 6+8+10 2+0 30 2
Seminar 6+8+10 2+0 30 3

Samo za studente pete godine koji nisu imali vježbe

** Samo za bogoslove 4. i 5. godine

3., 4. i 5. godina – dvorana P014

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
08.15 - 09.00Radak:
CiC:LIV
Volenik:
Katehetika
Volenik°:
Ispovjedni kazusi samo za bogoslove
09.15 - 10.00Radak:
CiC:LIV
K.Koprek:
Sakralna muzika
Volenik:
Katehetika
Volenik:
Ispovjedni kazusi samo za bogoslove
10.15 - 11.00Petrović:
Umijeće govora
K.Koprek:
Sakralna muzika
Mijatović°°:
Katehetske vježbe
Martinjak:
Sakrament Ženidba
11.15 - 12.00Petrović:
Umijeće govora
Nikić:
Bolesničko pomazanje i ispovijed
Mijatović:
Katehetske vježbe
Martinjak:
Sakrament Ženidba
12.15 - 13.00Jurišić°°°:
Sakralna umjetnost (2sata)
Nikić:
Bolesničko pomazanje i ispovijed
13.15 - 14.00Radan°°°°:
Pastoralna medicina

° Samo za studente 4. i 5. godine studija

°° Samo za studente pete godine studija

°°° Vrijeme predavanja naknadno će biti objavljena

°°°° Predavanja su poslijepodne. Vrijeme predavanja naknadno će biti objavljena