Raspored i plan nastave

Raspored sati i predmeti u ljetnom semestru 2017./18.

Studij filozofije i teologija

Novi program
Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
PRVA GODINA
P. Vidović Opći uvod u Sveto Pismo Starog i Novog zavjeta 2 2+0 30 3
B. Ćuk Filozofija spoznaje 2 4+2 90 6
A. Mišić Ranokršćanska filozofija 2 2+1 45 4
I. Kordić Povijest fil. srednjeg vijeka 2 3+0 45 5
M. Nikić Povijest religija 2 2+0 30 3
A. Franić Grčki jezik 2 2+0 15 3
A. Franić Latinski jezik 2 1+0 30 2
Seminar iz filozofije 2 2+0 30 3

 

1. godina – dvorana P23

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
08.15 - 09.00Ćuk:
Filozofija spoznaje
Mišić:
Ranokršćan. filozofija
09.15 - 10.00Franić*:
Grčki jezik 2 sata
Latinski 1 sat (17.15h)
Ćuk:
Filozofija spoznaje
Ćuk:
Filozofija spoznaje
Mišić:
Ranokršćan. filozofija
10.15 - 11.00Kordić:
Povijest fil. srednjega vijeka
Nikić:
Povijest religija
Ćuk:
Filozofija spoznaje
Mišić:
Ranokršćan. filozofija
11.15 - 12.00Vidović:
Uvod u Bibliju
Kordić:
Povijest fil. srednjega vijeka
Nikić:
Povijest religija
12.15 - 13.00Vidović:
Uvod u Bibliju
Kordić:
Povijest fil. srednjega vijeka
13.15 - 14.00Ćuk:
Filozofija spoznaje
Kordić:
Seminar (dva sata)

*Utorak u 17.15 sati.

 

Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
DRUGA GODINA
A. Pavlović Filozofija o Bogu – Teodiceja 4 4+2 90 6
I. Kordić Povijest suvremene filozofije 4 3+2 75 5
A. Mišić Filozofija prirode – Kozmologija 4 3+2 75 4
S. Stanić Bioetika 4 2+1 45 4
S. Fužinato Hebrejski jezik 4 1+1 30 3
Seminar 4 2+0 30 3

2. godina – dvorana 015

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtak
08.15 - 09.00Pavlović:
Filozofija o Bogu
Pavlović:
Filozofija o Bogu
09.15 - 10.00Pavlović:
Filozofija o Bogu
Pavlović:
Filozofija o Bogu
10.15 - 11.00Kordić:
Povijest suvremene
filozofije
Pavlović:
Filozofija o Bogu
Stanić:
Bioetika
Pavlović:
Filozofija o Bogu
11.15 - 12.00Kordić:
Povijest suvremene
filozofije
Mišić:
Filozofija prirode
Stanić:
Bioetika
Fužinato:
Hebrejski jezik
(dv.Franck Superiore)
12.15 - 13.00Kordić:
Povijest suvremene
filozofije
Mišić:
Filozofija prirode
13.15 - 14.00Mišić:
Filozofija prirode

 

 

Predavač Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
TREĆA, ČETVRTA I PETA GODINA
M. Steiner Liturgika 6+8+9 4+0 60 6
S. Fužinato Izabrana pitanja SZ i NZ 6+8+9 2+2 60 3
J. Ivić Teološka antropologija 6+8+9 4+0 60 3
A. Begić Posebna moralna teologija: Kreposti 6+8+9 2+0 75 3
A. Volenik Pastoral sakramenata 6+8+9 2+0 30 3
I. Radak CIC: V i VI knjiga 6+8+9 2+0 30 3
K. Ćavar Izabrana pitanja iz kanonskog prava° 6+8+9 2+0 15 3
B. Prkačin Katehetske vježbe°° 6+8+9 2+0 15 2
Seminar 6+8 30 3

°Predavanja će biti naknadno objavljena.

°°Samo za studente pete godine koji nisu imali vježbe.

 

3., 4. i 5. godina – dvorana P14

 PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtak
08.15 - 09.00Steiner:
Liturgika
09.15 - 10.00Volenik:
Pastoral sakramenata
Steiner:
Liturgika
Begić:
Spec. moral: Kreposti
Fužinato:
Izabrana pitanja SZ i NZ
10.15 - 11.00Volenik:
Pastoral sakramenata
Steiner:
Liturgika
Begić:
Spec. moral: Kreposti
Fužinato:
Izabrana pitanja SZ i NZ
11.15 - 12.00Ivić:
Teološka antropologija
Ivić**:
Teološka antropologija
CIC***
12.15 - 13.00Ivić:
Teološka antropologija
Ivić:
Teološka antropologija
CIC
13.15 - 14.00

**Utorkom i srijedom od 11.00 sati su predavanja u Dvorani Franck Superiore.

***Raspored predavanja naknadno će biti objavljen.