Ispitni termini

doc. dr. sc. Tadija Milikić

PredmetRokovi
Moralna teologija7. 2. 2018. u 9.00 sati
14. 2. 2018. u 9.00 sati21. 2. 2018. u 9.00 sati

Mr. sc. Ivan Petrović

PredmetRokovi
Homiletika13. 2. 2018. u 10.00 sati

Prof. Janko Lulić

PredmetRokovi
Kanonsko pravo: Liber I12. 2. 2018. u 10.00 sati
26. 2. 2018. u 10.00 sati

prof. Nela Gašpar

PredmetRokovi
Otajstvo Trojedinoga Boga24. 1. 2018. u 14.00 sati (usmeni)
24. 1. 2018. u 17.00 sati (pismeni)
26. 1. 2018. u 8.00 sati (pismeni)
26. 1. 2018. u 10.00 sati (usmeni)
5. 2. 2018. u 8.30 sati (pismeni)
5. 2. 2018. u 10.00 sati (usmeni)

prof. dr. sc. Silvana Fužinato

PredmetRokovi
Ivanovski spisi (i drugi kolegiji)31. 1. 2018. u 8.15 sati (pismeni ispit)19. 2. 2018. u 8.15 sati (pismeni ispit)

dr. sc. Ivanković Radak

PredmetRokovi
Kanonsko pravo
Predmet – CIC: Opće odredbe. Izvori
Predmet – CIC: Božji narod
Predmet – CIC: Posvetiteljska služba Crkve
Predmet – CIC: Vremenita crkvena dobra – Kaznene mjere u crkvi
7. 3. 2018. 14.30h
(pismeni i usmeni ispit)