Ispitni termini

prof. Martinjak

PredmetRokovi 
Sakrament: Sv. red30. 1. 2019. u 10.15h7. 2. 2019. u 10.15h19. 2. 2019. u 10.15h

mr. sc. Janko Lulić

PredmetRokovi
Kanonsko pravo13. 2. 2019. u 10.00 sati (usmeni)
20. 2. 2019. u 10.00 sati (usmeni)

Dr. sc. Radan Mirjana

PredmetLjetni rok
Predbračni i bračni moral13. 2. 2019. u 17.00h

dr. sc. Ivanković Radak

PredmetRokovi
CIC IV.: Posvetiteljska služba Crkve
CIC V./VI.: Vremenita crkvena dobra – Kaznene mjere u crkvi
21. 2. 2019. 16.00h
(pismeni i usmeni ispit)

prof. Franić

PredmetRokovi
Latinski jezik
Grčki jezik
29. 1. 2019. u 17.15h5. 2. 2019. u 17.15h

prof. dr. sc. Barbara Ćuk

PredmetRokovi
Filozofija spoznaje28. 1. 2019. u 15.00h14. 2. 2019. u 15.00h