Ispitni termini

Mr. sc. Blaženko Nikolić

PredmetLjetni rok
Fundamentalna teologija26. 6. 2019. u 10.00h

Dr. sc. Janko Lulić

PredmetRokovi
Kanonsko pravo18. 6. 2019. u 10.00 sati
27. 6. 2019. u 10.00 sati

Prof. Ivica Jurišić

PredmetRokovi
De Arte sacra10. 6. 2019.17. 6. 2019.

Prof. dr. sc. Katarina Koprek

PredmetRokovi 
Musica Sacra19. 6. 2019. u 9.00h
1. 7. 2019. u 9.00h

prof. M. Martinjak

PredmetRokovi
Sakrament ženidbe i Sv. reda17. 6. 2019. u 10.00 sati27. 6. 2019. u 10.00 sati

dr. sc. Ivanković Radak

PredmetRokovi 
CIC IV.: Posvetiteljska služba Crkve
CIC V./VI.: Vremenita crkvena dobra – Kaznene mjere u crkvi
17. 6. 2019. 16.30h
(pismeni ispit)
18. 6. 2019. 8.00h
(usmeni ispit)

Dr. sc. Veselka Stanić

PredmetLjetni rok
Bioetika12. 6. 2019. u 9.00 sati13. 6. 2019. u 9.00 sati24. 6. 2019. u 9.00 sati

prof. dr. sc. Silvana Fužinato

PredmetRokovi
Svi kolegiji13. 6. 2019. u 8.30 sati (pismeni ispit)