Ispitni termini

dr. sc. Ivanković Radak

PredmetRokovi
CIC IV.: Posvetiteljska služba Crkve
CIC V./VI.: Vremenita crkvena dobra – Kaznene mjere u crkvi
1. 4. 2019. 16.00h
(pismeni i usmeni ispit)

Prof. dr. sc. Marijan Steiner

PredmetJesenski rok
Liturgija8. 4. 2019. u 14.00 sati