Diplomski ispit

Diplomski rad

Kandidati koji žele postići stupanj diplomiranog teologa moraju izraditi diplomski rad do 50 stranica. Temu disertacije treba izabrati najkasnije početkom posljednje godine studija i obrađivati je pod vodstvom jednog od profesora Teološkog studija. Dva uvezena primjerka predaju se u  tajništvo, mjesec dana prije pristupanja završnom usmenom ispitu. Rad se piše iz: Svetog pisma, dogmatske teologije i moralne teologije. Rad je moguće pisati iz drugih teoloških disciplina uz dopuštenje ravnatelja Filozofsko – teološkog studija. Jedan primjerak diplomskog rada šalje se Teološkom fakultetu Gregoriane.

Diplomski ispit

Povjerenstvo za diplomski ispit sastoji se od tri profesora glavnih predmeta: Sveto pismo, dogmatska teologija i moralna teologija. Ispit traje 45 minuta. Da bi kandidat mogao pristupiti u zakazano vrijeme diplomskom ispitu, potrebno je da:

  • mjesec dana prije preda diplomski rad
  • da rad bude prihvaćen i pozitivno ocijenjen
  • da mjesec dana prije uspješno položi sve propisane predmete.