Nastavni plan

Studij filozofije i teologije

Oznaka Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
Prvi semestar
Up0020 Uvod u filozofiju 1 2+0 30 3
Uv0010 Uvod u znanstveni rad 1 1+1 30 2
Fp1100 Logika 1 3+1 45 5
Fp3100 Opća metafizika 1 4+2 90 6
Up0030 Uvod u sociologiju 1 2+0 30 3
Up0040 Uvod u psihologiju 1 2+0 30 3
Fp4110 Filozofija religije 2 2+0 30 3
Jp0111 Latinski jezik 1 2+1 30 3
Izborni predmet(i) iz  filozofije 1 30 2
Drugi semestar
Up0060 Opći uvod u Sveto Pismo ZN i NZ 2 2+0 30 3
Up0030 Uvod u kršćanstvo 2 2+0 30 3
Fp2100 Filozofija spoznaje 2 4+2 60 6
Fp8100 Povijest antičke filozofije 1 3+2 60 5
Fp8300 Povijest srednjovjekovne filozofije 2 3+2 75 5
Jp0112 Grčki jezik 1 2+0 30 2
Seminar iz filozofije 2 2+0 60 3
Izborni predmet(i) iz  filozofije 2 6
Oznaka Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
Prvi semestar
Fp5100 Filozofska antropologija 3 4+2 60 6
Fp8400 Povijest novovjekovne filozofije 3 3+2 75 5
Fp7100 Opća i individualna etika 3 3+2 75 4
Tp6100 Opća crkvena povijest (I.) 3 2+1 60 4
Tp6100 Opća crkvena povijest (II.) 3 2+2 60 5
Izborni predmet iz  filozofije 3 2+0 60 3
Seminar iz filozofije 4 2+0 30 3
Drugi semestar
Fp4100 Filozofija o Bogu – Teodiceja 4 4+2 90 6
Fp8500 Povijest suvremene filozofije 4 3+2 75 5
Fp5110 Filozofija kulture 4 2+0 60 3
Fp6100 Filozofija prirode – Kozmologija 2 3+2 75 4
Fp8220 Hrvatska filozofija 4 2+1 45 4
Tp5102 Bioetika 4 2+1 45 4
Tp6130 Patrologija i kršćanska arheologija 4 2+0 30 3
Jp0113 Hebrejski jezik 4 2+0 30 2
Oznaka Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
Prvi semestar
 Tp1100 Biblijska egzegeza: Petoknjižje i povijesne knjige  5  4+0  60  6
 Tp2100 Biblijska egzegeza: Sinoptička evanđelja  5  4+0  60  6
 Tp3100  Fundamentalna teologija  5  4+0  90  6
 Tp5100  Osnovna moralna teologija  5  4+0  90  6
 Tp8130  CIC: Opće odredbe. Izvori  5  4+0  30  3
 Biblijski seminar: SZ  5  2+0  39  3
 Izborni predmet  5  2+0
Drugi semestar
 Tp1110  Biblijska egzegeza: Proroštvo i apokaliptika  6  4+0  60  6
 Tp2120  Biblijska egzegeza: Ivanovski spisi  6  4+0  60  6
 Tp3140  Kristologija i soteriologija  6  4+0  60  6
 CIC: Crkvena vremenita dobra  6  2+0  30  3
 Biblijski seminar: NZ  6  2+0  30  3
 Izborni predmeti  6  6
Oznaka Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
Prvi semestar
Tp1120 Biblijska egzegeza: Psalmi i mudrosne knjige 7 4+0 60 6
Tp2110 Biblijska egzegeza Pavlovski spisi 7 4+0 60 6
Tp4100 Ekleziologija 7 4+0 60 6
Tp3110 Otajstvo Trojedinoga Boga 7 4+0 60 6
Tp8130 CIC: Druga knjiga Zakonika 7 2+0 30 3
Izborni predmet 7 2+0 30 3
Seminar: dogmatska teologija 7 2+0 30 3
Drugi semestar
Tp3130 Teološka antropologija 8 4+0 60 6
Tp3141 Eshatologija 8 3+0 45 5
Tp7100 Sveta liturgija 8 3+0 45 5
Tp8100 Pastoralna teologija 8 2+0 30 3
Tp8130 CIC: IV knjiga Zakonika 8 2+0 30 3
Seminar iz moral. teol.: casusi 8 2+0 30 2
Izborni predmeti 8 3
Oznaka Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
Prvi semestar
Tp4110 Sakramenti: Uvod. Krštenje. Potvrda. Euharistija 9 4+0 60 5
Tp4120 Sakramenti: Bolesničko pomazanje i ispovijed 9 1+2 45 5
Tp5140 Pastoral sakramenata 9 2+1 45 4
Tp7110 Osnove gregorijanskog pjevanja 9 2+0 30 3
Tp5130 Posebna moral. teol.: Pastoral braka i obitelji (spolni i ženidbeni moral) 9 2+0 30 3
Izborni predmet 9 3
Izborni predmet 9 3
Seminar 9 2
Seminar 9 2
Drugi semestar
Tp4130 Sakramenti: Sveti red i ženidba 10 1+2 45 5
Tp3151 Teologalne kreposti 10 2+0 30 3
Tp8140 Katehetika: fundamentalna i specijalna 2+1 45 5
Tp5120 Posebna moral. teol.: ekonomski i polit. moral 10 2+0 30 3
Izborni predmet 10 2+0 4
Diplomski rad i završni ispit 10 10
Naziv predmeta Semestar Sati tjedno Ukupno sati ECTS bodovi
Izborni predmeti
Svećenička pjevačka služba 2+0 30 3
Duhovno bogoslovlje 2+0 30 3
Mariologija 2+0 30 3
Istočna teologija 2+0 30 3
Pastoralna medicina 2+0 30 3
Ekumenska teologija 2+0 30 3
Sakralna umjetnost 2+0 30 3
Praktikum iz katehetike I. 1+0 15 3
Govorništvo 2+0 45 4
Župska administracija