Novosti

13 06, 2018

Priprava za diplomski ispit

U utorak 19. 6. 2018. u 11.00 sati održat će se susret za studente koji planiraju izaći na ispit u srpnju 2018. za pripravu za diplomski ispit.

 

Tajništvo,

Ana Kuhner