Novosti

20 12, 2017

Novi delegat za Teološki studij na FTI-u u Zagrebu

Rektor Papinskog Sveučilišta Gregoriana u Rimu, p. Nuno da Silva Gonçalves S.J., imenovao je profesoricu Michelinu Tenace za delegata Teološkog studija u Zagrebu, afiliranom Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Profesorica dr. sc. Michelina Tenace rođena je u San Marcu, Lamis u Italiji. Studirala je filozofiju u Francuskoj, diplomirala je modernu književnost na Sveučilištu “La Sapienza” u Rimu. Doktorirala je na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu 1991. godine. Ravnatelj je Odjela za fundamentalnu teologiju na Teološkom fakultetu Papisnkog Sveučilišta Gregoriana u Rimu.

U ime svih studenata i profesora FTI-a – Teološkog studija čestitamo novom delegatu Teološog studija i želimo joj Božji blagoslov kao zalog za našu dobru suradnju. U ime svih studenata i profesora FTI-a Teološkog studija zahvaljujemo prof. dr. sc. P. Josephu Caroli na svemu što je činio za dobro funkcionoranje Teološkog studija kroz proteklih pet godina.