Novosti

12 11, 2017

Ivanković Radak – ispit u studenome

KANONSKO PRAVO – Ivanković Radak

Predmet – CIC: Opće odredbe. Izvori

Predmet – CIC: Božji narod

Predmet – CIC: Posvetiteljska služba Crkve

Predmet – CIC: Vremenita crkvena dobra – Kaznene mjere u crkvi

Pismeni i usmeni ispit održat će se 28. studenoga 2017., u 14.30 sati.