Novosti

04 09, 2018

Ispiti iz Kanonskog prava

KANONSKO PRAVO – Ivanković Radak

Predmet – CIC: Opće odredbe. Izvori

Predmet – CIC: Božji narod

Predmet – CIC: Posvetiteljska služba Crkve

Predmet – CIC: Vremenita crkvena dobra – Kaznene mjere u crkvi

 

ISPIT (pismeni i usmeni), 20. rujna 2018., u 9,00h.

  • Studenti koji žele polagati dva predmeta, neka se do 14. rujna jave na e-mail: ivicaradak@gmail.com
  • Sljedeća prigoda za polaganje će biti krajem listopada ili početkom studenoga.