Novosti

23 06, 2017

Diplomski ispit – promjena termina

Diplomski ispit održat će u

četvrtak, 6. lipnja 2017. u 15,00 sati i

petak, 7. srpnja 2017. u 9,00 sati.