Novosti

29 05, 2017

Diplomski ispit

Studenti koji planiraju pristupiti diplomskom ispitu početkom srpnja, moraju se prijaviti u tajništvo.