Novosti

27 05, 2018

Diplomski ispit 3. srpnja

Studenti koji planiraju pristupiti diplomskom ispitu trebaju se prijaviti u tajništvo FTIDI –TS do 15. lipnja 2018.

Uvjeti prijave za diplomski ispit:

  • položeni svi kolegiji
  • napisan diplomski rad

Tajništvo